Description

 Yellow Iron Oxide ML : yellow powder

 Iron Oxides, Dimethicone PEG-3 Laurate 

    • INCI
      Enter INCI name
      Iron Oxides, Dimethicone PEG-3 Laurate